Arxivar per Juliol, 2010

Screencasts

Posted: 27 Juliol, 2010 in General
Etiquetes:

Es nota que estem a l’estiu perquè la meva proposta de fer un screencast no s’ha seguit de manera, diguem-ne, massiva. Però sí hi ha un parell de companyes que s’han animat a fer-ho:

A veure si en va sortint algun més 🙂

Anuncis

Treball per a la segona convocatòria

Posted: 11 Juliol, 2010 in General
Etiquetes: , ,

Aquells que no heu superat l’assignatura en la seva primera convocatòria heu de realitzar un treball amb l’objectiu d’aconseguir-ho en la segona. Aquest treball ja no anirà publicat a cap blog, sino que el fareu utilitzant la plataforma Google Sites i em fareu arribar l’enllaç final al correu electrònic.

Es tracta, doncs, en primer lloc, que doneu d’alta un lloc web a Google Sites. És un sistema molt intiutiu, però si necessiteu ajuda podeu trobar molts tutorials a la xarxa (a més de la pròpia ajuda de la plataforma). Caldrà que aquest lloc web estigui configurat com de consulta pública, a fi de que jo pugui avaluar-lo quan el tingueu acabat.

Ara que ja hem fixat el format i mode de presentació, anem al contingut: el treball ha de presentar una panoràmica completa de la web social en relació amb una tipologia concreta d’unitats d’informació. Podeu triar quina és aquesta tipologia, podent obtenir algun dels següents temes:

  • Web social i biblioteca pública
  • Web social i biblioteca universitària
  • Web social i biblioteca especialitzada (en general o en un tema concret)
  • Web social i arxius
  • Etc.

La panoràmica ha de ser al més completa possible i incloure exemples reals (anàlisis somers, erronis o incomplets no assoliran l’aprovat). Cal que citeu totes les fonts que feu servir (en forma d’enllaços, recordeu que estem en un entorn web) i per suposat els textos han de ser d’elaboració pròpia (podent incloure algunes cites si és necessari, però sempre dins d’una proporció lògica i normal; aquestes cites hauran d’anar degudament identificades i el seu origen expressat clarament). L’estructura del web caldrà que contingui diversos apartats, cadascun d’ells dedicat a un dels temes que inclogueu en el treball (com passa a qualsevol web correctament realitzada). L’objectiu final és que el visitant de la web es faci una idea completa del tema que tracteu i tingui referències on ampliar informació si li interessa.

Recordeu que en un entorn web és molt recomanable enllaçar a fonts complementàries (amb mesura) i incloure informació en diversos formats (text, imatge, video…).

La data límit de finalització d’aquest treball és el dia 3 de setembre de 2010 a les 23.59 hores.

Atenció: recordeu que aquesta assignatura té examen, a banda del treball. Aquest està previst per al dia 4 de setembre a les 12 hores.